Tái định dạng địa kinh tế

Tập hợp các báo cáo của Ngân hàng thế giới liên quan đến sự phát triển kinh tế ở các khu vực trên thế giới gồm mật độ, khoảng cách kinh tế, địa hình địa kinh tế, di cư và hội nhập kinh tế

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.91 T103đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn