Hồ Chí Minh - Những chặng đường cách mạng

Về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những chặng đường cách mạng Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01244nam a2200241 4500
001 36044
005 20161019035718.0
008 090921s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 959.704  |b H450c 
245 0 |a Hồ Chí Minh - Những chặng đường cách mạng 
260 |a Hà Nội:   |b Văn hoá - Thông tin,   |c 2009 
300 |a 337tr. 
520 |a Về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những chặng đường cách mạng Việt Nam 
653 |a Hồ Chí Minh 
653 |a nhân vật lịch sử 
653 |a Việt Nam 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 21/09/2009  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150034272 
942 |c BK 
999 |c 11305  |d 11305 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704000000000000_H450C  |7 0  |9 30956  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-09-21  |e Khác  |o 959.704 H450c  |p VL00004344  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704000000000000_H450C  |7 0  |9 30957  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-09-21  |e Khác  |o 959.704 H450c  |p VL00004345  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704000000000000_H450C  |7 0  |9 30958  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2009-09-21  |e Khác  |o 959.704 H450c  |p VL00004346  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK