Những con số đầu tiên trong lịch sử Việt Nam

Nói về những sự kiện đầu tiên trong lịch sử Việt Nam như Bản Tuyên ngôn đầu tiên, Tổng bí thư đầu tiên, đồng tiền đầu tiên, đường sắt và sân bay đầu tiên của người Việt...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 915.97 Nh556c
Bản Unknown Checked outHạn: 05-27-2010 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn