Các phương pháp trả lương, trả thưởng cho người lao động trong các doanh nghiệp và cơ quan

Đề cập một cách hệ thống đến kỹ năng nghiệp vụ về các căn cứ để trả lương, các phương pháp trả lương và trả thưởng cho người lao động

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 C101p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn