Tình báo Mỹ: Vén bức màn bí mật

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất và những dẫn chứng sinh động về tình báo Mỹ mà hạt nhân là Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cụ thể về bộ máy, tổ chức, chức năng, cơ cấu hoạt động từ lúc hình thành tới nay

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thời đại, 2009
Chủ đề:
CIA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.12 T312b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn