Học Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì

Tuyển chọn một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.092 H419c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 959.092 H419c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn