Học Chủ Tịch Hồ Chí Minh Chúng ta học gì

Tuyển chọn một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!