Vừa đi đường vừa kể chuyện

Ghi lại một số mẩu chuyện về cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do chính người kể trên đường ra mặt trận trong chiến dịch Biên giới 1950

Lưu vào:
Tác giả chính: T. Lan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 V551đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn