1000 câu hỏi - đáp về Thăng Long - Hà Nội. Tập 1

Tổng hợp các kiến thức cơ bản về địa lý, lịch sử và văn hóa về Thăng Long - Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hải Kế
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 M458n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn