Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập 1

Gồm những câu chuyện về cuộc đời mộc mạc, giản dị rất đời thường của Bác Hồ, qua đó toát lên tư tưởng, tình cảm, đạo đức của một vị lãnh tụ vĩ đại

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Nh556m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn