China's practice in the law of the sea: Oxford Monographs in international law\

Sách nghiên cưú lịch sử phát triển về luật biển của Trung quốc kể từ khi nước này gia nhập liên hợp quốc 1972 và tham gia công ước liên hợp quốc về luật biển 1982; giới thiệu các quan điểm và chính sách luật biển của Trung quốc về bờ biển, tàu bè, cầu cảng, vịnh, khu kinh tế đặc quyền, đánh bắt cá,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jeanette Greenfield
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Clarendon, 1992
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Law
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.09 Ch311a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn