Biến đổi khí hậu & năng lượng

Sách cập nhật những tri thức khoa học cơ bản và toàn diện nhất về hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, từ đó điều chỉnh tư duy, cách hành xử và tập quán sử dụng năng lượng phí phạm của bản thân

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thọ Nhân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 577.22 B305đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn