NLP tự "lập trình" cho tư duy của bạn

Bao gồm khái niệm về NLP - Lập trình ngôn ngữ tư duy, cùng các kỹ năng hành xử như tìm kiếm động lực, có chiến lược thuyết phục hiệu quả, tạo dựng sự tự tin và lòng tự trọng, duy trì thái độ lạc quan...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 158.1 N000l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn