Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở

Trình bày một số vấn đề lý luận về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở; thực trạng công tác này và các giải pháp hoàn thiện

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 T307t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn