Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở

Trình bày một số vấn đề lý luận về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở; thực trạng công tác này và các giải pháp hoàn thiện

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01258nam a2200229 4500
001 36444
005 20161019035736.0
008 091130s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 342.068  |b T307t 
245 0 |a Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2009 
300 |a 182tr. 
520 |a Trình bày một số vấn đề lý luận về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở; thực trạng công tác này và các giải pháp hoàn thiện 
653 |a cán bộ 
653 |a công chức 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 30/11/2009  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150033799 
942 |c BK 
999 |c 11446  |d 11446 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_068000000000000_T307T  |7 0  |9 31344  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-11-30  |e Khác  |o 342.068 T307t  |p VV00031700  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_068000000000000_T307T  |7 0  |9 31345  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-11-30  |e Khác  |o 342.068 T307t  |p VV00031701  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 342_068000000000000_T307T  |7 0  |9 31346  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2009-11-30  |e Khác  |o 342.068 T307t  |p VV00031702  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK