Đầu tư bất động sản: Commercial Real Estate Investing 101:Cách thức khởi nghiệp và thu lợi nhuận lớn

Trình bày các phương pháp hữu hiệu nhất để hiểu thị trường đầu tư, thu hút hợp đồng và nguồn vốn tài trợ, hạn chế rủi ro và thu lợi nhuận lớn

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động - xã hội, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.6324 Đ125t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn