5 chất xúc tác để đạt mức tăng trưởng triệu đô: Đưa doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới

Giới thiệu chi tiết từng chất xúc tác để thấy vai trò tạo được thành công cho doanh nghiệp, việc áp dụng chất xúc tác vào các giai đoạn phát triển khác nhau

Lưu vào:
Tác giả chính: Andy Birol
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.4 N114c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn