Chiến thắng Bạch Đằng 1288 - Di tích và huyền thoại

Giới thiệu các di tích lịch sử gắn liền với chiến thắng Bạch Đằng 1288 và nguồn tư liệu Hán Nôm có giá trị qua các hoành phi, câu đối, văn bia...

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đồng Sơn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9223 Ch305t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn