Luật pháp quốc tế về năng lượng hạt nhân: Sách tham khảo

Phân tích các điều ước quốc tế về đảm bảo an toàn hạt nhân, sử dụng năng lượng hạt nhân và ứng dụng năng lượng hạt nhân để sản xuất điện hạt nhân

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0925 L504p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn