Luật thi hành án dân sự năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

Bao gồm toàn văn Luật thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực tư pháp, chế định Thừa phát lại, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.077 L504t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn