Hỏi - Đáp một số quy định về giám sát cán bộ công chức, viên chức

Bao gồm các câu hỏi và lời giải đáp liên quan đến thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức; những điều cán bộ công chức, viên chức không được làm; giám sát cán bộ công chức, viên chức

Lưu vào:
Tác giả chính: Bích Loan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 H428đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn