Các giải pháp phát triển quan hệ Nga - ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới: Sách chuyên khảo

Phân tích và dự báo bối cảnh quốc tế và khu vực, tiềm năng và chính sách phát triển của Nga - ASEAN trên các lĩnh vực chủ chốt. Đánh giá thực trạng cũng như nêu các giải pháp thúc đẩy quan hệ này

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2009
Chủ đề:
Nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.47 C101g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn