Lợi thế cạnh tranh quốc gia

Giới thiệu mô hình "hình thoi", một phương pháp mới để hiểu vị trí cạnh tranh của một quốc gia trong cạnh tranh toàn cầu

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Xuất bản Trẻ, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 382.1 L462t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn