Vietnam's economic renovation and the development of law\

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngo, ba Thanh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Hà Nội: Law Commission of the NA, 1991
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
law
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn