Lý luận về tài chính và hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường

Lý luận về tài chính và hệ thống tài chính trong các nền kinh tế thị trường phát triển (Mỹ, Anh, Pháp), trong các nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và chuyển đổi cũng như ở Việt Nam qua từng thời kỳ; Nêu một số đề xuất và kiến nghị đổi mới hệ thống tài chính Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.09 L600l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn