Những điều cần biết về: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng các cấp gồm những quy định hướng dẫn chỉ đạo về tổ chức và các văn kiện phục vụ thảo luận tại Đại hội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Nh556đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn