Từ bến Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình

Dựng lại chân dung Hồ Chủ tịch trong hành trình tìm đường cứu nước cho đến ngày giành lại độc lập tự do cho dân tộc qua các trước tác, tác phẩm chính luận, truyện ký và thơ của Người vào thời kỳ đó

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 T550b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn