Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời non nước

Tập sách ảnh chọn lọc về cuộc đời hoạt động và lãnh đạo nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Văn hoá thông tin, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Ch500t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn