Cuộc chiến trên chiến trường Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 C514c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn