Đạo mẫu Việt Nam. Tập 2

Nghiên cứu về tín ngưỡng tôn giáo, các hiện tượng và các giá trị văn hóa tích hợp xung quanh loại hình tín ngưỡng đạo Mẫu. Xem xét một cách hệ thống các khía cạnh thần tích, truyền thuyết, điện thần, các nghi lễ thờ cúng, lễ hội và những nét chung cũng như sắc thái địa phương của tín ngưỡng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Đức Thịnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tôn giáo, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.09 Đ108m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn