Đối thoại Thăng Long - Hà Nội

Nghiên cứu lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà Nội gồm di sản văn hóa Cổ Loa, bản đồ Thăng Long thời Lý, cấu trúc mặt bằng thành Thăng Long, làng xã, cầu Long biên...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 Đ452t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn