Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường nước thải, khí thải và chất thải công nghiệp: 200 câu hói đáp về môi trường; Quy định về đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước ... Năm 2010

Bao gồm 200câu hói đáp về môi trường; Quy định về đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. Quy định về môi trường đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 363.72 Qu600c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn