Les questions à L'Assemblée Nationale

Sách giới thiệu các hình thức chất vấn tại Quốc hội Pháp và phương thức thực hiện quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1989
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn