Các nền văn hoá khảo cổ tiêu biểu ở Việt Nam

Cung cấp những kiến thức cơ bản về các nền văn hoá khảo cổ tiêu biểu như Sơn Vi, Phùng Nguyên, Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930.1 C101n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn