Những cuộc đàm phán quyết định: Bí quyết để đàm phán đạt hiệu quả cao

Trình bày các kỹ năng đàm phán như khám phá mô hình các cuộc thảo luận, cách thức kết nối những người cùng tham gia và lắng nghe họ...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 303.69 Nh556c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn