La Séance publique à L'Assemblée Nationale

Sách giới thiệu quá trình tiến hành phiên họp công khai tại Quốc hội Pháp và sự tham gia của Đại biểu Quốc hội cũng như các cơ quan Nhà nước trong phiên họp đó

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1989
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn