Hồ Chí Minh trong ký ức bạn bè quốc tế

Gồm các bài trích từ các sách báo và cảm tưởng của bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh để thấy được Người là biểu tượng của Chủ nghĩa yêu nước, anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa lớn của Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn