Tiếp thị số: Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới & Digital marketing

Giới thiệu và phân tích các kênh tiếp thị số cơ bản gồm Web, Internet Media, Email, Mobile, Games, chữ ký điện tử và truyền hình số...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.872 T307t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn