80 năm Đảng cộng sản Việt Nam: Những mốc son vàng trong lịch sử (1930 - 2010)

Ghi lại những mốc son chói lọi mà Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo trong lịch sử cách mạng Việt Nam như Xô viết Nghệ Tĩnh, Cách mạng tháng Tám, Chiến dịch Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 T104m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn