Trích dẫn APA

(2009). Bộ luật lao động: Tăng lương áp dụng 01/01/2010, quy định trang bị bảo hộ lao động. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

Bộ Luật Lao động: Tăng Lương áp Dụng 01/01/2010, Quy định Trang Bị Bảo Hộ Lao động. Hà Nội: Lao động, 2009.

Trích dẫn MLA

Bộ Luật Lao động: Tăng Lương áp Dụng 01/01/2010, Quy định Trang Bị Bảo Hộ Lao động. Hà Nội: Lao động, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.