Anh cả Nguyễn Lương Bằng: The eldest brother Nguyễn Lương Bằng

Tập sách ảnh có chú giải tái hiện chân dung, cuộc đời, sự nghiệp và những hoạt động chân thực cùng những công lao, đóng góp xuất sắc của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với cách mạng Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tấn, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 A107c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn