Người Cơ Tu ở Việt Nam: The CoTu in VietNam

Bao gồm những hình ảnh, tư liệu, bài viết về cội nguồn, quá trình phát triển, văn hóa truyền thống lâu đời, đặc sắc của dân tộc Cơ Tu như kiến trúc nhà gươi, nhà moong, vũ điệu...

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Tấn Vịnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tấn, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8959 Ng558c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn