24 bài học về tính cách cuộc đời

Những bài học kinh nghiệm để hiểu rõ tính cách đặc trưng của bản thân, phát hiện được tính ưu việt, từ đó khai thác được hết tiềm năng, sáng tạo và xây dựng thành công cũng như hạnh phúc trong cuộc sống

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 155.2 H103m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn