Danh nhân quân sự Việt Nam thời Hồ - Lê Sơ. Tập 3

Trình bày những cống hiến nổi bật của từng danh nhân trong các hoạt động về lý luận và kỹ thuật quân sự, tổ chức và chỉ đạo thực tiễn kháng chiến ...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.0092 D107n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn