Danh nhân quân sự Việt Nam: Thời Nguyễn kháng chiến chống thực dân Pháp và giai đoạn đầu trong phong trào Cần vương. Tập 5

Phân tích, đối chiếu và trình bày những cống hiến nổi bật của các danh nhân quân sự tài năng lỗi lạc và mưu lược về tổ chức lực lượng, xây dựng căn cứ địa, chế tạo vũ khí...của thời Nguyễn

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.0092 D107n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn