Danh nhân quân sự Việt Nam: Thời Lê Trung Hưng - Tây Sơn. Tập 4

Phân tích, đối chiếu và trình bày những cống hiến nổi bật của các anh hùng về mặt lý luận và kỹ thuật quân sự, tổ chức chỉ đạo kháng chiến thời Lê Trung Hưng đến Tây Sơn

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.0092 D107n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn