Danh nhân quân sự Việt Nam: Thời Âu Lạc - Tiền Lê. Tập 1

Phân tích, đối chiếu và trình bày những cống hiến nổi bật của các anh hùng mưu cao võ giỏi từ thời An Dương vương đến Tiền Lê

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.0092 D107n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn