Hỏi đáp về các chiến khu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

Về quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của 6 chiến khu trong kháng chiến chống thực dân Pháp gồm chiến khu Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Chiến khu XI, An Phú Đông; Rừng Sác và Chiến khu Đ

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.703 H428đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn