Matières premières et Commodites\

Sách phân tích quan điểm kỹ thuật mới trong việc sản xuất các tiện nghi phục vụ đời sống từ nguyên liệu và thị trường về các nguyên liệu này

Lưu vào:
Tác giả chính: Philipe Chalmin
Đồng tác giả: Abdelaziz el Alaoui
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Economica, 1990
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn