Vương Triều Lý - Trần với kinh đô Thăng Long

Trình bày khái quát về 2 triều đại Lý - Trần, những công lao của các danh nhân cùng một số thành tựu về thơ văn, kiến trúc của kinh đô Thăng Long

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Hồng Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7023 V561t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn